Oku ve Düşün

Dünyada Olanlar Hakkında Çocuklarla Konuşmak

Ebeveynler olarak çocuklarımızı korumak ve onları kötü şeylerden korumak istiyoruz. Onları incinmekten veya hastalanmaktan alıkoymak, sıkıntılı duygularını yatıştırmak, korkularını ve endişelerini ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu ebeveyn içgüdümüzün bir parçası! Ne yazık ki bunu her zaman yapamayız. Dünyada tamamen kontrolümüz dışında olan şeyler olur. Küçükken çocuklarımızı korumak ve onları güvende tutmak daha kolaydır.

Ancak çocuklarımız büyüdükçe, onları haberlerden ve güncel olaylardan korumak zorlaşıyor. Dünyada olup bitenler hakkında çocuklarımızla konuşurken yaşına ve gelişimine uygun şekilde bunu yapmalıyız. 2020, şimdiye kadarki en zorlu yıllardan biri oldu ve biz yetişkinler bile bunu değerlendirirken zorlandık.

Ancak çocuklarımızla haberler ve güncel olaylar hakkında nasıl konuştuğumuza dikkat etmemiz ve neler olup bittiğiyle ilgili kendi düşüncelerini, duygularını ve sorularını irdelemelerine yardımcı olmalıyız. Dünyada neler olup bittiğini çocuklarınızla nasıl konuşacağınız konusunda mücadele ediyorsanız, bu ipuçları yardımcı olabilir.

7 yaşın altındaki çocuklar için en iyisi haberlere maruz kalmalarını sınırlamaktır.

Anaokulundaki çocuğunuzun yerel haberleri art arda izlemesine izin vermeyeceğinizi tahmin ediyoruz. Ancak pek çok ebeveyn, çocukları odadayken haberleri izler veya çocukları ile birlikte haberler ve güncel olaylar hakkında konuşur. Çocuklarınız dinlemiyor, izlemiyor veya dikkat etmiyor gibi görünse de, muhtemelen bilgi topluyorlar ve bazıları çok rahatsız edici olabilir. Ve bir bağlam ya da anlayabilecekleri bir açıklama olmadan, gördüklerinden ya da duyduklarından korkmaları ya da bunalmış olmaları çok kolaydır.

Bu nedenle, çocuğunuzun haberlere maruz kalmasını sınırlamak gerçekten önemlidir. 7 yaşın altındaki çocuklar için, onu tamamen engellemek iyi bir fikirdir. Daha büyük çocuklar için hangi haber programlarını ve ne kadar izlediklerini takip edin. Ve her zaman haberleri büyük çocuklarınızla birlikte izleyin, böylece onların ne izlediklerini ve işittiklerini anlamalarına yardımcı olabilir ve bir şeyleri onlar için bir bağlama oturtabilir ve sahip olabilecekleri herhangi bir korku veya endişeyi giderebilirsiniz.

Daha büyük haberler veya kaçınılmaz olan güncel olaylar için, onların farkındalık düzeylerini ölçün.

Okul çağındaki çocuklar ve gençler, okuldaki önemli olayları arkadaşlarından veya sosyal medyadan duyacaklar. Bu yüzden proaktif olun ve bildiklerini veya duyduklarını görmek için onlara sorular sorun. Büyük olayları (özellikle çocuklar ve gençlerle) ikinci elden duymanın sorunu, bilgilerin gerçeklere dayalı olmaması veya bir başkasının kişisel önyargısıyla paylaşılmış olmasıdır.

Ebeveynler çocuklarıyla açık konuşmalı ve önce konuyu açmalı ve onlara duydukları şeyi sormalıdır. Bu şekilde, yanlış bilgileri düzeltebilir, gerekli bağlamı ekleyebilir ve olabilecek soruları yanıtlayabilirsiniz. Neler olup bittiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için onlarla yaşa uygun daha fazla bilgi paylaşabilirsiniz.

Sorularını olabildiğince dürüst bir şekilde (veya işleme koyabilecek donanıma sahip oldukları kadar dürüstçe) yanıtlayın.

Çocuklar doğal olarak meraklı küçük insanlardır – soruları olacak! Muhtemelen birçok soru. Küçük çocuklar, belirli olayların kendi hayatlarını nasıl etkileyeceğini merak edecekler; örneğin, bir pandemide hastalanma tehlikesi altında olup olmadıklarını veya bir doğal afetin evinize çarpıp çarpmayacağını merak edebilirler. Daha büyük çocukların, haberlerin veya olayların daha geniş dünyayı nasıl etkilediği, anlık ve gelecekteki etkileri, kimin veya neyin suçlanacağı ve endişelenmeleri veya korkmaları gerekip gerekmediğiyle ilgili daha derin soruları olacaktır.

Bu noktada, çocuklarınızın sorularını nasıl yanıtlayacağınız ve yanıtlarınıza ne düzeyde ayrıntı ekleyeceğiniz, tamamen çocuğunuzun yaşına, olgunluğuna ve bunların üstesinden gelebileceklerini bildiğinize bağlı olacaktır. 8-10 yaşları arasındaki bazı çocuklar daha ciddi veya ilgili bilgileri işleme yeteneğine sahipken, daha küçük yaştaki çocuklar için bilgileri anlatırken biraz daha yumuşatmanız gerekebilir.

En önemli şey, sorularını olabildiğince dürüstçe yanıtlamanızdır. Sorularından birinin cevabını bilmiyorsanız, cevabı bilmediğinizi kabul edin ve birlikte araştırın. Doğal meraklarını küçümsemeyin veya bastırmayın ve duygularını küçümsemeye çalışmayın; Dünyadaki haberleri ve olayları olduğu gibi bilmiyor olabilirler, ancak çocuklar büyüdükçe, yaşadıkları dünyayı da etkilediği için neler olup bittiğini bilmeyi ve anlamayı hak ediyorlar.

 Kaynak: https://www.moms.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.